Free songs

 

Login


Per tu regjistruar ju lutem plotesoni formularin:

Emri (KUJDES! te jete NJESOJ sic e keni rregjistruar ne QKEV)

Mbiemri (KUJDES! te jete NJESOJ sic e keni rregjistruar ne QKEV)

Email (required)

Nr. i Telefonit

Profesioni/Specialiteti (required)

Vendi i Punes (required)

Rrethi (required)

Moduli1 - Kredituar nga QKEV me 27 Kredite
Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar të Shëndetit; Menaxhimin e Projekteve dhe Sitemeve të informacionit në Shëndet Publik

Moduli2 - Kredituar nga QKEV me 33 Kredite
Menaxhimi i Integruar i Shëndetit në Popullatë me Fokus Klinika, Epidemiologjia, Laboratori i Semundjeve Spitalore dhe Diabeti

Moduli3 - Kredituar nga QKEV me 9 Kredite
Komunikimi efektiv dhe deontologjia mjekësore në funksion të kujdesit shëndetësor të popullates

Moduli4 - Kredituar nga QKEV me 8 Kredite
Përfitimi shëndetësor i popullatës nëpërmjet fokusit në shërbimin e ndihmës së parë me mjetet e duhura në kohën e duhur si edhe rëndësisë së kujdesit për higjenën, ujin dhe sanitetin

Komente

Pasi formulari te konsultohet do te merrni nje e-mail konfirmimi me username dhe password per te aksesuar dokumentat e trajnimit.

Per cdo pyetje mund te na kontaktoni ne: m1810m@hotmail.com ose  066 20 59 920

Per kete program trainimi veprimet administrative do te kryhen prane zyres sone me adrese: Rr. Islam Alla, Nr. 34. Tirane (prane Q.Sh. Nr. 5)