Free songs

MODULI 1

 “Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar të Shëndetit; Menaxhimin e Projekteve dhe Sistemeve të Informacionit në Shëndet Publik”

Ky aktivitet është akredituar nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, me aktin me Nr Prot. 143/3, Datë 12/07/2012 dhe i njihen 27 Kredite
Temat:
 • Menaxhimi i Integruar i Sëmundjeve të Fëmijerisë
 • Trajtimi i Sëmundjeve Diarreike
 • Mjedisi dhe Shëndeti
 • Të dhënat Statistikore
 • Të menduarit nëpërmjet të dhënave statistikore
 • Monitorimi Akustik Urban

 MODULI 2

“Trajnim i Profesionistëve Shëndetësor në Menaxhimin e Integruar te Shëndetit në Popullatë me Fokus Klinika, Epidemiologjia, Laboratori i Sëmundjeve Spitalore dhe Diabeti”

Ky aktivitet është akredituar nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, me aktin me Nr Prot. 359/1, Datë 27/10/2014 dhe i njihen 33 Kredite
Temat:
 • Njohuri mbi infeksionet spitalore, nocione të përgjithshme, antiseptiket dhe dezinfektim-sterilizimi
 • Aspekte klinike dhe epidemiologjike të infeksioneve spitalore; Organizimi i survejances se infeksioneve spitalore dhe parandalimi i tyre
 • Mikrobiologjia e sëmundjeve spitalore
 • Antibiotikoterapia dhe antibiotikorezistenca;
 • Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijëve; temperatura dhe monitorimi i rritjes
 • Diabeti Melitus

 MODULI 3

Sherbimi i drejtperdrejte i ndihmes se pare me mjetet e duhura dhe ne kohen e duhur dhe kujdesi shendetesor i popullates nepermjet komunikimit efektiv dhe deontologjise mjekesore

Ky aktivitet është akredituar nga Qëndra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim dhe i njihen 17 Kredite
Temat:
 • Sherbimi i ndihmes se pare ne sistemin shendetesor paresor
 • Kodi i deontologjise mjekesore.
 • Aftesite komunikuese ne kujdesin shendetesor
 • Etike dhe deontologji mjekesore
 • Etika profesionale

 

Trajnimet gjithashtu zhvillohen dhe në klase duke ndjekur standartet e përcaktuara nga rregulloret e QKEV.
Trajnimet në klasë zhvillohen në mjediset e AAIE/SRCIT Tirane, si edhe në të gjithe rajonet e Shqipërisë në kordinim me partnerët lokal dhe sipas programit të miratuar nga QKEV.
Trainimet jane të akredituara PER TE GJITHE profesionistet e shëndetit:
 • Mjekë të pergjithshëm
 • Mjekë specialistë
 • Farmacistë
 • Stomatologë
Në fund të cdo trajnimi pjesëmarrësit pajisen me çertifikatë pjesmarrjeje.

 

Trajnimi Online

Programi i Edukimit ne Vazhdim Online per Profesionistet e Shendetit
Hyr Tani